กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว1,077,752.50689,201.0036.1 %5.038,919.1242,149.62-8.3 %0.0
รวม 1,077,753 689,201 36.05 % 5.0 38,919 42,150 -8.30 % 0.5