กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว1,075,337.50689,201.0035.9 %5.038,919.1242,149.62-8.3 %0.0
รวม 1,075,338 689,201 35.91 % 5.0 38,919 42,150 -8.30 % 0.0