สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์821478.38658800.019.8 %5.044584.6617265.1861.3 %5.0
สป.พม. สสว 223926.46130590.0-27.9 %0.03137.64012798.900110.8 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี82039.9373650.010.2 %5.025272.266924.010372.6 %5.0
รวม 927,445 763,040 17.73 % 5.0 72,995 26,988 63.03 % 5.0