สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์823,400.00658,800.0020.0 %5.044,584.6617,265.1861.3 %5.0
สป.พม. สสว 223,982.1330,590.00-27.6 %0.03,137.642,798.9010.8 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี82,228.6873,650.0010.4 %5.025,272.266,924.0172.6 %5.0
รวม 929,611 763,040 17.92 % 5.0 72,995 26,988 63.03 % 5.0