กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1,079,690.10988,200.008.5 %4.048,111.5410,740.9577.7 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์68,800.5218,075.0073.7 %5.03,787.302,353.7137.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี19650.78916823.19914.4 %5.04671.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง19,498.5728,226.80-44.8 %0.048,727.98757.1598.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์18,691.129,534.0049.0 %5.03,056.342,145.8529.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี64,660.2814,872.0077.0 %5.04,808.43763.9784.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่26,388.709,385.9964.4 %5.07,016.401,515.1678.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น23,343.7623,456.00-0.5 %0.05,386.201,942.8863.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว20,559.6911,826.0042.5 %5.04,224.261,854.3056.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง20,259.7231,216.00-54.1 %0.02,388.901,936.4118.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร18,900.1213,086.6530.8 %5.02,764.363,470.79-25.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี18,363.4814,344.8121.9 %5.03,277.853,113.585.0 %2.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์42,655.7022,964.0046.2 %5.04,228.761,641.6861.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง20,178.8718,114.0010.2 %5.03,813.002,926.0823.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี17,347.2019,553.00-12.7 %0.03,801.862,773.9927.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี19,623.3336,472.78-85.9 %0.04,544.461,619.4364.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์28,562.1015,076.0047.2 %5.05,455.331,560.2071.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา26,127.8019,420.0025.7 %5.04,498.742,434.8445.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร19,955.6115,761.0021.0 %5.04,203.543,014.2228.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก6,442.5526,439.55-310.4 %0.05,109.331,546.8469.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา20,937.0314,955.6028.6 %5.05,493.184,447.0019.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 18,051.6713,467.0025.4 %5.03,163.122,245.9929.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา17,403.985,377.0069.1 %5.05,132.645,945.43-15.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์18881.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04337.76032627.866539.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง18,410.8428,305.00-53.7 %0.04,111.142,620.4536.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี19,821.0224,561.00-23.9 %0.04,109.252,569.8437.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี16,949.039,810.0042.1 %5.02,648.462,366.7110.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา21,320.6825,568.01-19.9 %0.04,441.202,366.8546.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล49,596.7016,579.1466.6 %5.05,044.904,403.6012.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา22,506.7514,904.0033.8 %5.03,892.762,941.3624.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา23,660.6411,171.0052.8 %5.04,693.801,802.1561.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี29,243.3627,185.007.0 %3.53,696.062,499.7832.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี18,466.1813,551.0026.6 %5.02,433.841,245.3848.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา19,805.9018,916.504.5 %2.014,396.752,859.6680.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 19,732.2222,402.00-13.5 %0.04,481.762,587.7742.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์103,855.5633,076.0868.2 %5.04,909.246,757.00-37.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส18,237.3714,387.2021.1 %5.03,449.802,735.0520.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส20,864.3511,622.0044.3 %5.06,344.464,565.0028.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 18,591.5533,348.03-79.4 %0.03,293.481,152.6165.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร18,495.9625,274.77-36.7 %0.04,654.082,041.3256.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย38,102.6425,622.3232.8 %5.012,602.117,781.4038.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่49,921.6633,123.8533.6 %5.016,038.548,176.5249.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก24,630.557,843.0068.2 %5.05,863.823,187.9945.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน24,347.5627,255.20-11.9 %0.06,607.024,355.7434.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา22,050.605,648.0074.4 %5.05,410.861,925.6964.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก10409.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03597.83013682.427-2.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี18,537.1917,349.136.4 %3.03,294.481,882.0742.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์16,792.5014,068.6216.2 %5.04,705.151,446.5469.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่500,836.0315,609.0096.9 %5.0184,525.502,755.7898.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน28,107.827,888.0071.9 %5.010,953.067,790.5428.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี20,857.4615,109.6727.6 %5.02,818.802,514.9510.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง21,242.6310,461.0050.8 %5.06,948.773,047.1256.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน21,104.5321,897.00-3.8 %0.04,273.701,918.7155.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี22,649.436,064.0073.2 %5.02,853.671,789.8637.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 85,411.3455,211.0035.4 %5.011,518.751,871.6783.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี246,910.30153,945.6737.7 %5.09,082.854,774.5247.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 87,144.2366,754.7823.4 %5.09,842.922,893.1670.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี103,583.04108,730.00-5.0 %0.05,398.842,044.6962.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 107,635.3858,792.7145.4 %5.020,040.744,010.0280.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์72,674.40132,329.19-82.1 %0.011,456.003,743.0067.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 49,235.1050,641.16-2.9 %0.015,466.213,433.4677.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช106,974.9869,968.7534.6 %5.018,190.013,251.0882.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 112,151.2558,190.0148.1 %5.016,047.423,649.1677.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน55,382.2938,565.6030.4 %5.021,166.372,288.5889.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 132,131.6698,043.1125.8 %5.08,558.633,654.4057.3 %5.0
รวม 4,044,066 2,816,418 30.36 % 5.0 681,194 196,762 71.12 % 5.0