กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1,082,127.40988,200.008.7 %4.048,111.5410,740.9577.7 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์69,109.6518,075.0073.8 %5.03,787.302,353.7137.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี19,704.5916,823.2014.6 %5.04,671.543,440.6726.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง19,498.5728,226.80-44.8 %0.048,727.98757.1598.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์18,723.549,534.0049.1 %5.03,056.342,145.8529.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี64,584.5914,872.0077.0 %5.04,808.43763.9784.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่26,373.529,385.9964.4 %5.07,016.401,515.1678.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น23,439.2623,456.00-0.1 %0.05,386.201,942.8863.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว20,638.8311,826.0042.7 %5.04,224.261,854.3056.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง20,164.7031,216.00-54.8 %0.02,388.901,936.4118.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร18,911.3513,086.6530.8 %5.02,764.363,470.79-25.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี18,294.5114,344.8121.6 %5.03,277.853,113.585.0 %2.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์42,797.2722,964.0046.3 %5.04,228.761,641.6861.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง20,235.3618,114.0010.5 %5.03,813.002,926.0823.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี17,387.6519,553.00-12.5 %0.03,801.862,773.9927.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี19,699.9036,472.78-85.1 %0.04,544.461,619.4364.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์28,562.1015,076.0047.2 %5.05,455.331,560.2071.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา26,096.9019,420.0025.6 %5.04,498.742,434.8445.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร19,977.8015,761.0021.1 %5.04,203.543,014.2228.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก6,456.8926,439.55-309.5 %0.05,109.331,546.8469.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา20,889.1514,955.6028.4 %5.05,493.184,447.0019.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา16,013.993,606.7577.5 %5.02,578.032,730.05-5.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 18,073.0913,467.0025.5 %5.03,163.122,245.9929.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก18,517.4326,410.00-42.6 %0.02,679.142,096.9021.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา17,361.945,377.0069.0 %5.05,132.645,945.43-15.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์18,922.7613,819.0027.0 %5.04,337.762,627.8739.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง18,399.8228,305.00-53.8 %0.04,111.142,620.4536.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี19,866.7924,561.00-23.6 %0.04,109.252,569.8437.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี16,929.269,810.0042.1 %5.02,648.462,366.7110.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา21,268.4125,568.01-20.2 %0.04,441.202,366.8546.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล49,508.9616,579.1466.5 %5.05,044.904,403.6012.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา22,570.2614,904.0034.0 %5.03,892.762,941.3624.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 25,381.8913,579.0046.5 %5.03,291.242,383.9827.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา23,603.3911,171.0052.7 %5.04,693.801,802.1561.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี29,292.6627,185.007.2 %3.53,696.062,499.7832.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี18,497.9713,551.0026.7 %5.02,433.841,245.3848.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา19,862.9618,916.504.8 %2.014,396.752,859.6680.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 19,755.0022,402.00-13.4 %0.04,481.762,587.7742.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร5,735.028,480.00-47.9 %0.04,367.761,585.4963.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์5,964.7835,360.45-492.8 %0.02,938.313,811.59-29.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์104,090.3033,076.0868.2 %5.04,909.246,757.00-37.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส18,193.5214,387.2020.9 %5.03,449.802,735.0520.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส20,813.1411,622.0044.2 %5.06,344.464,565.0028.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 18,667.1233,348.03-78.6 %0.03,293.481,152.6165.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี23,255.4117,894.1023.1 %5.06,167.043,821.8338.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร18,517.1825,274.77-36.5 %0.04,654.082,041.3256.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย38,259.2325,622.3233.0 %5.012,602.117,781.4038.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่49,893.3633,123.8533.6 %5.016,038.548,176.5249.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก24,644.727,843.0068.2 %5.05,863.823,187.9945.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน24,347.5627,255.20-11.9 %0.06,607.024,355.7434.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา22,037.755,648.0074.4 %5.05,410.861,925.6964.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก10,431.9717,557.49-68.3 %0.03,597.833,682.43-2.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี18,547.8817,349.136.5 %3.03,294.481,882.0742.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์16,815.0514,068.6216.3 %5.04,705.151,446.5469.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่500,836.0315,609.0096.9 %5.0184,525.502,755.7898.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน28,174.497,888.0072.0 %5.010,953.067,790.5428.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี20,868.9815,109.6727.6 %5.02,818.802,514.9510.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง21,242.6310,461.0050.8 %5.06,948.773,047.1256.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน21,092.2321,897.00-3.8 %0.04,273.701,918.7155.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี22,649.436,064.0073.2 %5.02,853.671,789.8637.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 85,459.4455,211.0035.4 %5.011,518.751,871.6783.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี247,257.28153,945.6737.7 %5.09,082.854,774.5247.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 87,333.2366,754.7823.6 %5.09,842.922,893.1670.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี103,807.78108,730.00-4.7 %0.05,398.842,044.6962.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 107,914.1758,792.7145.5 %5.020,040.744,010.0280.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์72,925.89132,329.19-81.5 %0.011,456.003,743.0067.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 49,310.5450,641.16-2.7 %0.015,466.213,433.4677.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช106,974.9869,968.7534.6 %5.018,190.013,251.0882.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 112,400.7658,190.0148.2 %5.016,047.423,649.1677.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน55,350.8738,565.6030.3 %5.021,166.372,288.5889.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 132,423.1698,043.1126.0 %5.08,558.633,654.4057.3 %5.0
รวม 4,173,736 2,953,125 29.25 % 5.0 707,887 216,632 69.40 % 5.0