กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว516,295.69338,876.0034.4 %5.032,234.338,134.7074.8 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี518,634.84103,639.0380.0 %5.018,055.303,938.0078.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 47,544.1855,060.99-15.8 %0.017,274.055,013.2171.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน154,618.8387,374.2443.5 %5.013,758.093,791.0672.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี163,587.6494,973.0041.9 %5.06,395.901,333.2079.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ85,624.2071,035.1717.0 %5.015,488.584,339.5072.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา90,872.3363,767.7029.8 %5.015,876.823,862.4575.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง361,670.6691,906.8974.6 %5.017,569.815,406.6269.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา47,709.2579,532.93-66.7 %0.014,459.923,804.0573.7 %5.0
รวม 1,986,558 986,166 50.36 % 5.0 151,113 39,623 73.78 % 5.0