สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1,101,377.30907,114.0017.6 %5.042,843.1024,781.3942.2 %5.0
รวม 1,101,377 907,114 17.64 % 5.0 42,843 24,781 42.16 % 5.0