กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)1824056.83759842.0-106.1 %0.0104579.1641118.79760.7 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด1275360.12192883.0-71.9 %0.0488848.63301856.8438.3 %5.0
รวม 3,099,417 5,952,725 -92.06 % 0.0 593,428 342,976 42.20 % 5.0