กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)1,828,079.003,759,842.00-105.7 %0.0104,579.1641,118.8060.7 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด1,278,172.402,192,883.00-71.6 %0.0488,848.63301,856.8438.3 %5.0
รวม 3,106,252 5,952,725 -91.64 % 0.5 593,428 342,976 42.20 % 5.0