กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์543,275.19243,882.0055.1 %5.032,640.816,288.8380.7 %5.0
รวม 543,275 243,882 55.11 % 5.0 32,641 6,289 80.73 % 5.0