กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์541998.19243882.055.0 %5.032640.8116288.826280.7 %5.0
รวม 541,998 243,882 55.00 % 5.0 32,641 6,289 80.73 % 5.0