กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง2,211,538.502,444,979.00-10.6 %0.074,897.7033,142.1755.8 %5.0
รวม 2,211,539 2,444,979 -10.56 % 0.5 74,898 33,142 55.75 % 5.0