กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน1,292,074.301,207,845.006.5 %3.060,061.6817,190.6571.4 %5.0
รวม 1,292,074 1,207,845 6.52 % 3.0 60,062 17,191 71.38 % 5.0