กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร2843176.5378791.086.7 %5.0118255.25295.48195.5 %5.0
รวม 2,843,177 378,791 86.68 % 5.0 118,255 5,295 95.52 % 5.0