กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร2,849,481.30378,791.0086.7 %5.0118,255.205,295.4895.5 %5.0
รวม 2,849,481 378,791 86.71 % 5.0 118,255 5,295 95.52 % 5.0