กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร2,104,289.801,076,915.0048.8 %5.0119,246.3512,042.5789.9 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร11,851.6316,193.00-36.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 19561.80964901.048.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 34,591.823,095.0032.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 2,130,295 1,101,104 48.31 % 5.0 119,246 12,043 0.00 % 0.0