กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน810,597.94409,866.2849.4 %5.034,942.028,563.0275.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร19,201.1644,943.00-134.1 %0.05,555.871,992.3864.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1973.7295ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ23510.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์7,514.5123,137.50-207.9 %0.010,882.372,258.9579.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร8,339.1814,591.30-75.0 %0.012,077.943,797.6668.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 7,220.5927,226.00-277.1 %0.013,547.622,593.3980.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี7,009.6811,500.00-64.1 %0.010,367.183,530.8665.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา7590.7718713.0-146.5 %0.09568.8994ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี9,769.5625,944.50-165.6 %0.011,095.625,053.2054.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท6,352.7010,526.70-65.7 %0.06,573.202,548.5261.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ9,328.1620,864.00-123.7 %0.014,665.992,793.7881.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร8,750.627,247.4017.2 %5.010,153.632,762.8672.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย12,394.6513,078.00-5.5 %0.015,223.805,648.0162.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่17,201.3918,200.10-5.8 %0.018,953.743,996.1278.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง6,969.018,445.00-21.2 %0.09,196.152,541.7072.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด4,398.999,639.60-119.1 %0.06,944.09997.0485.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก10,784.7313,605.50-26.2 %0.016,625.112,485.7885.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก6275.6401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06279.9502ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบ17720.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช6,907.8615,228.00-120.4 %0.012,962.142,200.2483.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส8,774.1322,302.02-154.2 %0.08,834.932,465.1472.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน8,261.7619,986.90-141.9 %0.013,967.013,510.3074.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ6,920.9914,607.00-111.1 %0.08,599.092,918.4166.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์8,675.309,358.70-7.9 %0.013,263.082,349.3582.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี8,761.9115,044.32-71.7 %0.07,027.381,982.8671.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,225.286,048.00-15.7 %0.010,383.923,364.1667.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี6,632.3317,657.60-166.2 %0.09,062.004,720.7347.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7418.35016762.31988.8 %4.07753.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ21770.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3211.6079ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร5,943.3415,109.20-154.2 %0.08,862.292,048.2076.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก6,607.6515,614.00-136.3 %0.013,496.463,426.8974.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี7,490.5021,010.00-180.5 %0.010,319.352,017.9180.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์5,536.4112,523.29-126.2 %0.014,545.571,807.6287.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่8,663.7417,224.04-98.8 %0.010,599.202,036.6680.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต6,799.5921,528.00-216.6 %0.03,236.121,796.2444.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม6,518.7514,428.00-121.3 %0.09,516.082,063.0978.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ32338.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,013.625,407.0010.1 %5.014,564.383,199.3178.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร6,747.359,290.50-37.7 %0.08,487.882,109.2475.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา8,233.456,714.7818.4 %5.08,856.311,991.8177.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด9,404.3613,049.00-38.8 %0.012,558.151,642.9486.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง7,014.4935.9299.5 %5.07,587.203,541,018.30-46,570.9 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง7,533.3119,148.00-154.2 %0.07,837.023,169.6759.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ28056.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง9,271.3826,248.00-183.1 %0.014,578.873,191.0178.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน9,413.0519,099.79-102.9 %0.08,953.742,165.2375.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย5,621.8713,769.72-144.9 %0.013,851.833,179.5877.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ19887.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1899.91ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร7,329.3211,921.50-62.7 %0.012,732.933,224.5374.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา9,106.7211,672.90-28.2 %0.011,388.083,805.0166.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล10,325.2420,566.62-99.2 %0.06,644.413,745.6643.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ11,728.8129,037.00-147.6 %0.05,032.272,153.3657.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม5,536.1715,148.65-173.6 %0.02,806.561,786.0236.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร48,889.8424,959.0048.9 %5.04,544.412,235.0850.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี10,508.2715,392.00-46.5 %0.07,918.213,546.7555.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี7,339.5015,033.90-104.8 %0.03,915.541,719.5756.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย7,436.5918,288.55-145.9 %0.010,610.292,269.0178.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ868.59998ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,588.5321,623.29-151.8 %0.014,798.253,062.2579.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ8275.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2602.0811ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย8,653.5320,163.20-133.0 %0.07,262.042,642.3263.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ12623.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง6,473.4911,607.29-79.3 %0.04,913.122,863.6041.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ6,787.8217,032.20-150.9 %0.07,403.703,379.1654.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4018.6531ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์5,688.8123,177.00-307.4 %0.011,895.488,269.8230.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี4792.8701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011148.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ7954.2202ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5987.4644ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ24,044.2236,144.08-50.3 %0.012,589.883,190.4074.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16,825.1852,904.52-214.4 %0.016,495.074,784.4671.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง70,990.17102,972.00-45.1 %0.09,143.715,380.4841.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี13,887.1945,352.00-226.6 %0.011,205.113,151.7071.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง15,707.0162,956.01-300.8 %0.014,739.324,553.7169.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี26,648.1827,285.03-2.4 %0.015,007.552,352.0984.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย12,510.9927,013.00-115.9 %0.07,430.972,224.8770.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด29,982.7455,123.00-83.8 %0.04,394.152,965.1032.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร21,742.1461,790.00-184.2 %0.07,334.852,566.0265.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี39,631.3258,520.60-47.7 %0.06,559.126,086.417.2 %3.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส27,008.4036,244.48-34.2 %0.09,237.333,583.2861.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่42,684.4152,129.98-22.1 %0.019,496.403,502.1082.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง39,222.8995,460.00-143.4 %0.011,802.354,267.4563.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด69,322.3672,690.00-4.9 %0.05,168.164,999.303.3 %1.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา24,033.6441,823.00-74.0 %0.018,845.823,998.4578.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช44260.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013805.4ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย31,873.7669,262.20-117.3 %0.07,785.916,827.1312.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา21,317.7730,039.77-40.9 %0.09,199.964,298.1153.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง55,075.1480,535.52-46.2 %0.014,824.464,197.1371.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ34,089.4151,965.00-52.4 %0.05,791.451,453.5574.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์51,903.0999,777.27-92.2 %0.020,018.993,707.6081.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา67,379.8194,714.75-40.6 %0.012,814.236,019.4653.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี74,341.92163,637.00-120.1 %0.06,706.681,168.7982.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรีไม่ครบ64893.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3854.2004ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี70,197.0186,540.84-23.3 %0.015,532.695,086.5667.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต89,762.02203,620.47-126.8 %0.09,108.174,949.9045.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด102,691.47124,790.00-21.5 %0.06,595.182,380.4863.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท103,022.15268,264.00-160.4 %0.06,592.792,854.4356.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช66,413.56112,040.13-68.7 %0.08,111.075,057.5537.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี11,309.7759,496.51-426.1 %0.03,672.183,915.14-6.6 %0.0
รวม 2,545,825 3,563,436 0.00 % 0.0 856,823 3,806,162 0.00 % 0.0