กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน808808.94409866.2849.3 %5.034942.028563.023475.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1973.7295ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ23510.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์7504.060123137.5-208.3 %0.010882.372258.951979.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ14591.3ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 7192.360427226.0-278.5 %0.013547.622593.393180.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี6990.140111500.0-64.5 %0.010367.183530.855565.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี9753.3301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011095.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท6352.700210526.7-65.7 %0.06573.20022548.521561.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย12329.8213078.0-6.1 %0.015223.85648.006362.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่17209.018200.1-5.8 %0.018953.743996.117978.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง7004.87018445.0-20.6 %0.09196.15042541.772.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด4394.35019639.5996-119.4 %0.06944.0898997.0439585.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก10780.4613605.5-26.2 %0.016625.1092485.779585.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบ17720.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส8794.2522302.02-153.6 %0.08834.92972465.13672.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน8261.759819986.9-141.9 %0.013967.013510.299374.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์8636.80969358.7002-8.4 %0.013263.082349.350182.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี8746.830115044.319-72.0 %0.07027.37991982.8671.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7399.276762.31988.6 %4.07753.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ21770.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3211.6079ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรไม่ครบ15109.2ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ21010.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ12523.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1461.6615ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่8663.740217224.039-98.8 %0.010599.22036.66380.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม6507.640114428.0-121.7 %0.09516.08012063.085478.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ32338.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน6000.54985407.09.9 %4.514564.383199.314978.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร6736.779290.5-37.9 %0.08487.87992109.241975.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา8251.38966714.780318.6 %5.08856.30961991.805477.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ13049.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองไม่ครบ19148.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3169.6655ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน9418.389619099.791-102.8 %0.08953.74022165.225675.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย5615.720213769.72-145.2 %0.013851.833179.583577.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1899.91ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร7316.8901ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012732.933224.527874.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ11702.4729037.0-148.1 %0.05032.272153.35657.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม5533.109915148.65-173.8 %0.02806.56011786.021536.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร48858.19924959.048.9 %5.04544.41022235.078150.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี7324.740215033.9-105.2 %0.03915.541719.566956.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย7423.410218288.551-146.4 %0.010610.292269.01278.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ868.59998ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี8597.490221623.289-151.5 %0.014798.253062.25179.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ8275.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2602.0811ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ12623.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ6777.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07403.69973379.164854.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4018.6531ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์5683.450223177.0-307.8 %0.011895.488269.816430.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี4792.8701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011148.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ7954.2202ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5987.4644ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ24007.2436144.078-50.6 %0.012589.883190.400474.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16763.4952904.52-215.6 %0.016495.074784.456571.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง70791.711102972.0-45.5 %0.09143.715380.477541.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี13856.0666128.008-377.2 %0.011205.1093151.771.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง15707.0162956.008-300.8 %0.014739.324553.705169.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี23804.9327285.029-14.6 %0.014967.482352.085984.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย12470.5827013.0-116.6 %0.07430.97021892.54774.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด29925.81155123.0-84.2 %0.04394.14992965.095932.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส27067.13136244.48-33.9 %0.09237.33013583.284961.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่42708.21952129.98-22.1 %0.019496.43502.097482.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง39136.94195460.0-143.9 %0.011802.354267.449763.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด69169.83672690.0-5.1 %0.05168.16024999.30183.3 %1.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา23967.7441823.0-74.5 %0.018845.823998.453678.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช44260.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013805.4ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย31770.77969262.203-118.0 %0.07785.91026827.129412.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา21366.87930039.77-40.6 %0.09199.964298.109453.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง54863.547ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014824.464197.127971.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ34016.39851965.0-52.8 %0.05791.45021453.547574.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์51932.35999777.273-92.1 %0.020018.993707.601681.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา67535.28994714.75-40.2 %0.012814.236019.45753.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี74174.344163637.0-120.6 %0.06706.68021168.785582.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรีไม่ครบ64893.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3854.2004ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี69924.59486540.844-23.8 %0.015532.695086.56267.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต89571.141203620.47-127.3 %0.09108.16994949.899945.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด102470.07124790.0-21.8 %0.06595.17972380.481963.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท102806.84268264.0-160.9 %0.06592.792854.42556.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช66267.828112040.13-69.1 %0.08111.07035057.549837.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี11297.2459496.508-426.6 %0.03672.17993915.137-6.6 %0.0
รวม 2,209,233 2,944,901 0.00 % 0.0 617,186 190,852 0.00 % 0.0