กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์782,409.81679,899.0013.1 %5.037,774.7910,611.7571.9 %5.0
รวม 782,410 679,899 13.10 % 5.0 37,775 10,612 71.91 % 5.0