จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,763.00591.0078.6 %5.0416.32126.2569.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,348.751,266.0062.2 %5.0644.51188.1870.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,304.732,028.6038.6 %5.0625.49132.8578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,069.9214,937.9232.3 %5.02,641.181,125.7557.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,890.10977.0083.4 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,628.84926.0080.0 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ16,432.951,164.0092.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,175.61454.0089.1 %5.0274.5753.6680.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,183.09321.0092.3 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,060.61455.0088.8 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,131.64298.0092.8 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,812.511,756.0053.9 %5.0598.39817.00-36.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,719.86810.0078.2 %5.0485.07441.758.9 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,420.454,922.1123.3 %5.01,195.97486.7659.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,932.83873.0070.2 %5.0606.41421.4730.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี9,520.45811.0091.5 %5.03,135.61551.7582.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,865.441,801.3669.3 %5.01,744.792,338.41-34.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,964.60257.8086.9 %5.0475.30302.4636.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,520.521,949.7056.9 %5.01,119.90879.1321.5 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,761.571,168.0068.9 %5.0815.64251.5469.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,507.7111,967.01-83.9 %0.01,291.05176.8086.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,509.151,251.0064.4 %5.0719.91504.1630.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,621.667,975.7236.8 %5.04,328.69233.7094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,585.586,750.11-2.5 %0.02,283.44292.3587.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,113.72651.0079.1 %5.0682.53127.3981.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,903.22607.0079.1 %5.0473.37217.0554.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,393.562,912.4014.2 %5.0758.59494.9534.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,087.8436,313.30-613.7 %0.01,348.061,933.54-43.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,096.925,496.40-77.5 %0.0549.42246.0555.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,618.091,824.0049.6 %5.0758.77471.9037.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,485.6916,022.16-114.0 %0.01,386.34112.9691.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,760.448,721.0136.6 %5.01,745.051,383.1520.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,181.051,601.0085.7 %5.0587.45259.1755.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,734.251,300.0072.5 %5.0720.56293.7859.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,997.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5777.61571.0026.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี24,402.842,496.3589.8 %5.09,791.13396.9295.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,173.503,226.00-1.7 %0.0549.4236.7393.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี33,856.392,396.0092.9 %5.01,101.98325.8570.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 901,868.2520,071.5997.8 %5.08,268.39575.4193.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,460.0615,141.53-239.5 %0.0310.4466.5078.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,786.76827.0070.3 %5.0454.34210.7853.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,342.421,815.0045.7 %5.0682.29382.5743.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,928.231,896.0061.5 %5.0682.54481.6229.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,161.913,520.5015.4 %5.0986.79513.9547.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,384.751,793.0047.0 %5.0438.77144.6567.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,702.912,376.6049.5 %5.01,052.29618.2041.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี2,972.191,565.6847.3 %5.0492.37196.4560.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 116,135.099,560.4140.7 %5.01,202.39459.8861.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 23,995.039,270.78-132.1 %0.01,851.43890.3351.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,345.026,468.8447.6 %5.02,876.83252.2291.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,817.164,566.40-62.1 %0.0308.52285.517.5 %3.5
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี67,878.4413,330.3680.4 %5.0433.65809.51-86.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี74,527.7176,390.85-2.5 %0.01,455.161,415.602.7 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ2,132.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ828.73ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี189,820.5535,580.0081.3 %5.02,002.33964.2451.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,580.602,056.4572.9 %5.01,567.0440,261.00-2,469.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,480.512,675.0023.1 %5.0777.14960.37-23.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,553.20439.0082.8 %5.09,049.03223.7197.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,143.7421,317.04-50.7 %0.04,309.257,809.00-81.2 %0.0
รวม 1,594,424 379,940 76.17 % 85,626 74,191 13.35 %