จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,289.381,266.0061.5 %5.0644.51188.1870.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,246.132,028.6037.5 %5.0625.49132.8578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,678.6018,896.0012.8 %5.02,641.181,125.7557.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,546.76926.0079.6 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ16,141.591,164.0092.8 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถไม่ครบ469.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,058.39298.0092.7 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,744.921,756.0053.1 %5.0598.39817.00-36.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรีไม่ครบ810.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ441.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,306.614,922.1122.0 %5.01,195.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,880.83873.0069.7 %5.0606.41421.4730.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ811.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ551.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ2,575.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ302.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,440.371,949.7056.1 %5.01,119.90879.1321.5 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,392.3311,967.01-87.2 %0.01,291.05176.8086.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ไม่ครบ7,975.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,468.816,750.11-4.3 %0.02,283.44292.3587.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,851.75607.0078.7 %5.0473.37217.0554.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,332.162,912.4012.6 %5.0758.59494.9534.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,997.6336,313.30-626.6 %0.01,348.061,933.54-43.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,352.9716,022.16-117.9 %0.01,386.34112.9691.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,254.561,601.00-27.6 %0.0587.45259.1755.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี33,256.102,396.0092.8 %5.01,101.98325.8570.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 885,877.6920,071.5997.7 %5.08,268.39575.4193.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ไม่ครบ15,141.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,840.851,896.0060.8 %5.0682.54481.6229.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ3,520.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,500.391,793.0048.8 %5.0663.53144.6578.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,619.532,376.6048.6 %5.01,052.29618.2041.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี66,674.9213,330.3680.0 %5.0433.65809.51-86.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,446.192,056.4572.4 %5.01,567.0440,261.00-2,469.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,418.802,675.0021.8 %5.0777.14960.37-23.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี724.42439.0039.4 %5.09,049.03223.7197.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,113,343 157,286 0.00 % 39,152 51,775 0.00 %