จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,775.39685.0075.3 %5.0416.32174.7058.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,555.931,526.0057.1 %5.0663.53169.6774.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,292.762,552.1022.5 %5.0606.4840.4493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี23,209.5217,737.9223.6 %5.02,660.191,045.9560.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,558.191,360.0075.5 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,553.581,120.0075.4 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ15,790.891,583.0090.0 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,161.60429.0089.7 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,239.41555.0086.9 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,077.33497.0087.8 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,102.99382.0090.7 %5.0396.0138.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,988.072,053.0048.5 %5.0598.39594.700.6 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,795.471,092.6071.2 %5.0466.07377.1519.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,007.505,030.6428.2 %5.01,195.97436.6263.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,967.311,203.0059.5 %5.0606.41439.8227.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,317.411,120.0066.2 %5.0568.451,289.24-126.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,133.672,749.0455.2 %5.01,747.371,693.623.1 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,038.294,332.00-112.5 %0.0475.30274.8542.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,504.912,360.1047.6 %5.01,119.87732.6834.6 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,935.501,432.0063.6 %5.0815.64327.0859.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,551.5913,764.99-110.1 %0.01,291.05272.6878.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,669.931,385.0062.3 %5.0720.50355.4450.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,908.5111,755.478.9 %4.04,214.5976.0098.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,772.949,657.75-42.6 %0.02,283.44216.6090.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,257.46889.0072.7 %5.0682.530.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,806.30829.0070.5 %5.0473.37315.3733.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,550.003,439.503.1 %1.5758.59391.4048.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,308.0042,638.60-703.3 %0.01,348.061,428.04-5.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,239.696,220.10-92.0 %0.0549.42647.90-17.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,784.882,250.0040.6 %5.0758.77134.3782.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,850.4416,450.56-109.5 %0.01,388.01108.5292.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,346.2112,447.0013.2 %5.01,745.051,343.9023.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,696.491,420.0087.9 %5.0587.45176.9569.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,779.167,977.09-66.9 %0.0720.560.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,180.674,686.00-12.1 %0.0777.61611.0721.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี10,438.972,998.5071.3 %5.01,291.05369.9971.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,319.803,528.00-6.3 %0.0549.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี36,104.202,747.0092.4 %5.01,101.98593.7546.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 818,590.7524,097.9897.1 %5.07,220.79495.6593.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,665.8315,211.84-226.0 %0.0310.44545.30-75.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,915.221,105.0062.1 %5.0454.3563.0886.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,496.502,125.0039.2 %5.0682.53463.3932.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,807.227,898.84-64.3 %0.0682.54468.0131.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,353.773,975.608.7 %4.0986.80902.048.6 %4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี2,259.411,987.0012.1 %5.0340.02174.6948.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี6,725.903,750.0144.2 %5.01,014.26906.0010.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,109.201,474.6052.6 %5.0492.38195.8060.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,168.5910,923.69-162.0 %0.01,849.13538.3070.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,914.127,459.7742.2 %5.02,876.83197.1393.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 121,690.3612,521.7742.3 %5.01,202.39410.0365.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,998.684,148.21-38.3 %0.0387.48404.03-4.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี70,998.9510,301.8385.5 %5.0422.72138.6167.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี77,963.3877,029.001.2 %0.51,455.161,633.25-12.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ23,316.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ381.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี190,548.8029,697.0084.4 %5.02,002.331,168.5041.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,930.0617,768.00-124.1 %0.01,567.041,269.8819.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,638.412,722.0025.2 %5.0777.14692.9510.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,569.71567.0077.9 %5.09,049.03110.0898.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,795.7624,550.92-65.9 %0.04,309.255,451.00-26.5 %0.0
รวม 1,518,712 454,198 70.09 % 71,378 31,365 56.06 %