จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,193.90688.0078.5 %5.0249.7598.9260.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,534.713,433.672.9 %1.0363.81142.5060.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,343.932,077.0037.9 %5.0477.9431.5893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,552.925,849.1222.6 %5.01,561.85419.9073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,890.431,002.0079.5 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,797.571,138.0070.0 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,885.61524.0091.1 %5.0153.6661.7559.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,027.29899.0077.7 %5.0157.6171.2554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,026.39344.0091.5 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,065.19407.0090.0 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,107.982,356.0042.6 %5.0782.16507.1335.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,225.051,746.0045.9 %5.0439.91271.8038.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,826.57988.0065.0 %5.0287.78243.7615.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,440.871,923.0056.7 %5.0915.31263.9071.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,869.983,975.47-112.6 %0.0371.44406.88-9.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,157.313,790.008.8 %4.0801.18539.7832.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,178.7112,063.610.9 %0.51,257.5694.6192.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,443.402,412.0030.0 %5.0573.02396.1530.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,109.25946.0069.6 %5.0515.9796.2981.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,878.521,110.0061.4 %5.0306.80131.3457.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,462.413,150.009.0 %4.5511.55133.8673.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,961.295,777.28-16.4 %0.01,048.391,544.45-47.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,158.795,359.0013.0 %5.01,428.74603.0157.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,334.182,627.0039.4 %5.0361.30367.65-1.8 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,734.5189,911.04-1,467.9 %0.01,181.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,045.681,380.0087.5 %5.0367.82373.79-1.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,013.123,257.4318.8 %5.0744.17409.2145.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,507.292,516.00-66.9 %0.0582.590.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,813.681,941.3059.7 %5.0649.09257.6360.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,549.665,190.68-46.2 %0.0458.8950.8488.9 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,478.392,288.0034.2 %5.0534.99296.3044.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 50,297.5449,417.431.7 %0.5665.80887.63-33.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,941.471,205.0059.0 %5.0287.78112.0861.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,421.741,966.0042.5 %5.0534.991,139.53-113.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,189.391,514.0052.5 %5.0258.99161.3237.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,418.894,688.84-6.1 %0.0611.05375.3938.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,496.592,439.1230.2 %5.0534.99105.7780.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,044.3810,491.70-30.4 %0.02,208.40320.3785.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี12,112.909,884.2218.4 %5.0753.76401.5646.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)23,945.535,174.7078.4 %5.02,495.15207.0291.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,812.072,872.00-2.1 %0.0234.17433.20-85.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,426.3322,562.1455.3 %5.0851.63735.2113.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,462.2414,080.0060.3 %5.0503.70567.13-12.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี84,536.2326,555.0168.6 %5.0524.831,239.67-136.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,948.7422,416.00-2.1 %0.0435.072,358.19-442.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี45,326.121.00100.0 %5.0591.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,642.4713,149.41-23.6 %0.01,025.28680.4733.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,203.212,610.0018.5 %5.0425.04369.7113.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,918.14891.0081.9 %5.0306.8091.8870.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี38,178.538,426.9377.9 %5.02,200.663,053.53-38.8 %0.0
รวม 548,937 371,414 32.34 % 32,085 21,312 33.58 %