จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,869.02679.0076.3 %5.0416.32102.1075.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,476.121,401.0059.7 %5.0644.51169.2573.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,384.312,162.4036.1 %5.0606.4850.9591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,985.1317,877.6022.2 %5.02,622.161,216.4853.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,334.071,190.0081.2 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,700.691,007.0078.6 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ14,726.701,343.0090.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,133.38429.0089.6 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,186.74499.0088.1 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,213.54431.0089.8 %5.0154.3942.7572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,250.88355.0091.6 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,961.161,974.0050.2 %5.0598.39820.29-37.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,757.241,124.4070.1 %5.0504.10361.0028.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,989.224,816.8531.1 %5.01,195.97424.9364.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,047.231,212.0060.2 %5.0606.41509.6915.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,294.92862.0073.8 %5.0568.451,004.24-76.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,092.092,308.6462.1 %5.01,747.372,292.70-31.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,040.263,794.00-86.0 %0.0475.30459.613.3 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,474.372,188.5051.1 %5.01,119.87639.8842.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,902.761,560.0060.0 %5.0815.64407.7450.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,696.7112,311.99-83.9 %0.01,291.05190.2785.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,645.051,488.0059.2 %5.0720.50355.3950.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,705.7510,694.9315.8 %5.04,214.5987.4097.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,843.638,402.41-22.8 %0.02,283.44411.9582.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,235.24759.0076.5 %5.0682.5385.0087.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,017.77743.0075.4 %5.0473.37475.17-0.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,525.933,309.306.1 %3.0758.59517.5531.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,272.0135,752.40-578.2 %0.01,348.061,423.18-5.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,217.735,451.70-69.4 %0.0549.42647.90-17.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,759.221,964.0047.8 %5.0758.77421.4444.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,137.6119,102.56-167.6 %0.01,481.42165.9188.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,912.7115,044.00-8.1 %0.01,745.051,543.0011.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,273.991,456.0087.1 %5.0587.45261.1955.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,920.541,483.6169.8 %5.0720.56311.2556.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,152.334,686.00-12.9 %0.0777.61611.0721.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี10,411.073,184.8669.4 %5.01,291.05452.9164.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,297.293,525.00-6.9 %0.0548.3532.2494.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,538.482,523.0092.7 %5.01,101.98431.3060.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 940,438.8822,364.8897.6 %5.08,297.04641.5492.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,634.1914,130.99-204.9 %0.0310.44545.30-75.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,895.46992.0065.7 %5.0454.35225.9950.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,487.091,884.0046.0 %5.0682.53435.3336.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,773.982,326.0051.3 %5.0682.54313.5054.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,324.264,001.707.5 %3.5986.801,019.39-3.3 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,275.061,733.0047.1 %5.0340.81351.88-3.2 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี6,946.673,500.4749.6 %5.01,128.35935.6017.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,088.121,401.0054.6 %5.0492.38143.9470.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 122,054.1012,697.3642.4 %5.01,202.39411.9265.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,150.8610,098.51-143.3 %0.01,851.431,090.9641.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,826.568,100.8436.8 %5.02,876.83223.8292.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี70,519.5614,070.8180.0 %5.0425.76381.6010.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,914.945,553.73-90.5 %0.0303.05380.76-25.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี77,434.82112,490.00-45.3 %0.01,455.161,145.5021.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ24,876.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ551.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี191,912.9235,508.0081.5 %5.02,002.332,394.00-19.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,876.3017,768.00-125.6 %0.01,567.041,969.35-25.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,616.012,905.0019.7 %5.0777.14951.99-22.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,652.14526.0080.2 %5.09,049.03193.1997.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,695.4522,626.67-54.0 %0.04,309.255,471.00-27.0 %0.0
รวม 1,638,900 473,775 71.09 % 74,516 36,646 50.82 %