จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,330.94521.0077.6 %5.0719.8170.3890.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 64,984.1728,734.0055.8 %5.0262.29284.93-8.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี11,150.4313,379.15-20.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.0417.0690.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,003.395,355.3051.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,580.153,826.01-6.9 %0.0668.76218.4167.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,920.361,200.0058.9 %5.0948.0034.1296.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี19,718.1411,808.9240.1 %5.02,678.441,274.9052.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1686.4574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,812.551,747.0054.2 %5.0340.2055.1083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,778.051,278.0066.2 %5.0322.4695.0070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,442.38589.0082.9 %5.0250.1389.6264.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,377.79501.0085.2 %5.0304.1994.9268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,376.28578.0082.9 %5.0415.5788.5778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,492.85443.0087.3 %5.0690.3993.4386.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,183.41304.0090.5 %5.0895.8587.4690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,273.23118.0096.4 %5.0549.7275.0586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,387.99489.0085.6 %5.0414.1987.6578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,419.52395.0088.4 %5.0267.8486.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,341.10377.0088.7 %5.0357.7694.8273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,720.38676.0081.8 %5.0321.1077.9075.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,697.315,332.00-44.2 %0.01,244.40252.6079.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,499.336,402.581.5 %0.51,396.531,480.05-6.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,499.032,506.0044.3 %5.01,024.0628.1397.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี3,675.011,850.0049.7 %5.01,625.03389.4376.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,894.351,034.0064.3 %5.0914.99189.6379.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13237,232.13221,819.666.5 %3.096,563.8735,746.0063.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,873.501,217.0057.6 %5.0852.77797.286.5 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,943.493,774.0023.7 %5.01,834.211,657.389.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,160.553,536.25-63.7 %0.0628.36411.5634.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,010.586,715.25-11.7 %0.01,610.74456.0071.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,652.554,594.00-25.8 %0.0697.44321.0654.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,720.6214,875.00-160.0 %0.01,385.37106.0192.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,171.042,445.0022.9 %5.0554.40210.5062.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,079.81839.0072.8 %5.01,024.060.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,628.41987.0062.4 %5.0833.90323.0061.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,583.914,145.50-15.7 %0.01,176.19199.8083.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,812.742,471.0048.7 %5.01,632.43728.4455.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,003.234,611.007.8 %3.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,446.432,065.0040.1 %5.01,252.26322.0674.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,652.117,268.11-56.2 %0.01,333.54104.8792.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,412.212,368.0079.3 %5.01,099.981,054.334.2 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,281.883,444.25-4.9 %0.01,100.13412.2062.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,966.101,906.0051.9 %5.01,385.22424.7569.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,727.983,543.0925.1 %5.01,442.42434.4369.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,063.474,552.67-48.6 %0.0853.65114.3886.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,878.428,670.0020.3 %5.0597.71645.96-8.1 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี153,958.8449,866.7867.6 %5.01,747.48772.8455.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,554.081,044.0059.1 %5.0719.81104.0385.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,354.033,291.3424.4 %5.01,427.17187.5486.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,098.122,221.2628.3 %5.0921.44312.1766.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี13,136.035,297.7759.7 %5.0636.69226.7664.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี9,597.512,900.0069.8 %5.0613.79298.9051.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,313.845,747.0066.8 %5.06,455.10372.4094.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี51,556.435,681.1089.0 %5.0959.47292.7669.5 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,579.452,446.5071.5 %5.045.18215.13-376.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417,440.0411,276.0035.3 %5.01,392.50481.6265.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,676.0952,221.48-140.9 %0.01,928.71542.2471.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 244,246.2117,372.0060.7 %5.010,739.71320.6497.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 312,559.766,533.6248.0 %5.02,548.68623.1175.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,352.236,071.4854.5 %5.0408.83763.31-86.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,243.084,839.00-115.7 %0.0314.390.2999.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี57,012.6951,138.0010.3 %5.01,559.6015.7899.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี73,058.6544,980.0038.4 %5.01,168.881,538.49-31.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี34,548.4237,632.00-8.9 %0.01,341.161,911.53-42.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,044.2524,372.0016.1 %5.01,198.92787.1234.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี72,849.5537,985.0047.9 %5.01,162.63603.2548.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,209.4711,732.0011.2 %5.0981.24774.8621.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี42,286.9818,180.0057.0 %5.02,642.252,185.0017.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,815.772,907.0023.8 %5.01,138.16825.5527.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,782.129,026.2138.9 %5.03,502.271,110.9968.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,874.952,233.8022.3 %5.0871.93335.1861.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี78,142.25290,126.00-271.3 %0.06,385.775,454.6814.6 %5.0
รวม 1,306,150 1,102,412 15.60 % 187,788 70,878 62.26 %