จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,398.79911.0073.2 %5.0268.7796.7764.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,660.874,433.95-21.1 %0.0401.84142.5064.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,559.981,767.0050.4 %5.0496.9676.0384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี8,141.696,373.8221.7 %5.01,561.85588.0562.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,567.961,157.0079.2 %5.0214.2642.7580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,465.611.00100.0 %5.0216.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี6,723.97611.0090.9 %5.0153.6649.4067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,372.33918.0079.0 %5.0157.6162.2160.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,281.06404.0090.6 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,525.55499.0089.0 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,570.552,480.0030.5 %5.0520.15508.582.2 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,441.202,248.0049.4 %5.0820.20569.6830.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,384.121,600.0052.7 %5.0439.91399.109.3 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,963.361,293.0056.4 %5.0287.78258.2610.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,657.011,988.1057.3 %5.0915.31809.8511.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,909.534,844.94-153.7 %0.0360.72374.92-3.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,561.764,398.003.6 %1.5877.24714.4018.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี13,786.7411,772.6714.6 %5.01,257.56172.1686.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,608.952,195.0039.2 %5.0573.02223.0061.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,363.15989.0070.6 %5.0515.970.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,020.051,120.0062.9 %5.0306.80175.8342.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,697.693,054.0017.4 %5.0492.54231.6253.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,503.657,144.59-29.8 %0.01,162.481,544.44-32.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,445.174,311.0033.1 %5.01,428.74214.2685.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,549.832,278.0049.9 %5.0361.30282.1521.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี9,182.139,855.71-7.3 %0.01,181.53137.8888.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,581.621,354.0088.3 %5.0367.82346.915.7 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,952.683,560.579.9 %4.5649.05591.518.9 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,630.892,999.00-83.9 %0.0601.61263.0456.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี5,047.412,232.5855.8 %5.0649.0968.5689.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,572.004,597.65-28.7 %0.0458.8949.8889.1 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,647.732,299.0037.0 %5.0534.99349.7534.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 58,123.4656,704.762.4 %1.0709.75982.05-38.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,971.467,023.15-136.4 %0.0287.78173.6139.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,717.451,874.0049.6 %5.0534.99414.4322.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,105.971,228.0060.5 %5.0258.99198.6423.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,524.474,617.24-2.1 %0.0611.05389.9236.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,669.312,937.3019.9 %5.0534.99154.8071.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,534.8710,194.00-19.4 %0.02,246.43670.6370.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี13,636.018,040.0541.0 %5.0753.76445.2740.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)28,759.665,615.6180.5 %5.02,495.15402.5483.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,949.663,612.00-22.5 %0.0234.17446.48-90.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี53,596.0824,084.5655.1 %5.0866.87925.31-6.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 236,566.0315,176.0058.5 %5.0493.5478.0684.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี88,617.2920,076.0077.3 %5.0524.831,285.27-144.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี20,977.4722,344.00-6.5 %0.0414.751,268.36-205.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี16,572.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5355.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,361.0714,284.00-25.7 %0.01,019.641,189.51-16.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,461.142,484.0028.2 %5.0463.07449.452.9 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,157.121,003.0080.6 %5.0306.80335.11-9.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี40,040.559,318.6276.7 %5.02,200.664,502.98-104.6 %0.0
รวม 546,544 306,307 43.96 % 33,492 23,772 29.02 %