จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,999.271,052.0064.9 %5.0416.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,566.741,630.0054.3 %5.0644.51214.4966.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,113.651,927.2038.1 %5.0625.49161.8174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี25,731.3219,389.6024.6 %5.02,679.211,069.1560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,581.901,756.0068.5 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,396.311,264.0071.2 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ19,730.361,638.0091.7 %5.0325.5795.0070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,115.60805.0080.4 %5.0274.5757.5779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,631.57522.0085.6 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,816.06809.0078.8 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,855.22539.0086.0 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,366.932,102.0051.9 %5.0617.40575.186.8 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี4,502.471,253.1072.2 %5.0485.07437.009.9 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,535.746,220.5617.5 %5.01,176.97665.6143.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,990.871,240.0058.5 %5.0606.41469.5222.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,587.301,385.0061.4 %5.0568.45670.39-17.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,635.023,149.0052.5 %5.01,744.791,886.69-8.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,139.073,624.30-69.4 %0.0475.30338.4028.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี5,376.212,220.6058.7 %5.01,138.91852.8925.1 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,884.641,601.0058.8 %5.0815.64270.8266.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,324.7714,533.00-98.4 %0.01,291.05338.8373.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,970.271,525.0061.6 %5.0719.91468.4534.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,035.5810,364.5120.5 %5.04,062.47184.3095.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,673.748,380.0921.5 %5.03,614.56469.3087.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ798.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ99.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,765.23768.0072.2 %5.0511.40204.7260.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,892.013,532.509.2 %4.5777.61384.4750.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,256.9840,453.40-669.5 %0.01,348.061,451.07-7.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,969.182,401.0039.5 %5.0758.77381.0649.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี8,061.3818,849.60-133.8 %0.01,234.2159.3895.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี15,200.9514,143.007.0 %3.51,745.05893.4048.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,274.552,269.0081.5 %5.0587.45343.0741.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี5,139.341,716.0066.6 %5.0720.56336.0453.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,524.342,068.0054.3 %5.0776.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,812.362,957.8038.5 %5.01,233.93305.7175.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,331.003,442.00-3.3 %0.0549.4241.5192.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี37,708.672,576.0093.2 %5.01,101.34425.6061.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 1,001,444.6023,738.5797.6 %5.08,114.70559.0693.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 5,045.2416,362.01-224.3 %0.0310.44190.0038.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,152.391,101.0065.1 %5.0454.3426.4594.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,809.572,555.0032.9 %5.0720.33285.0060.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี5,533.062,277.0058.8 %5.0682.53199.5070.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,707.984,617.301.9 %0.5986.80474.5251.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,456.122,517.0027.2 %5.0435.58208.0552.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,655.943,676.3735.0 %5.01,071.30573.7046.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,362.151,906.2843.3 %5.0492.37177.1264.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,519.2012,159.93-169.1 %0.01,851.43550.8170.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,637.658,198.7635.1 %5.02,890.18350.3187.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 121,874.6612,164.4444.4 %5.01,204.70332.5072.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี76,757.4910,738.8486.0 %5.0417.5597.6176.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,186.793,907.89-22.6 %0.0308.52227.4526.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี72,197.5218,540.0074.3 %5.01,126.63355.6068.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี82,797.0057,873.0130.1 %5.01,445.00886.7038.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ17,160.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ374.36ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,646.1122,552.00-160.8 %0.01,567.041,912.77-22.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,937.594,066.00-3.3 %0.0777.14692.4610.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,614.13798.0069.5 %5.09,068.05258.0997.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ24,107.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,016.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,588,832 393,856 75.21 % 68,602 22,752 66.83 %