จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,566.62851.0066.8 %5.0416.32149.2264.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,108.081,760.0043.4 %5.0625.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,276.391,794.9045.2 %5.0644.5194.7385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,643.7219,884.008.1 %4.02,679.21971.9463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,957.071,080.0081.9 %5.0241.1357.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,263.781,038.0075.7 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ17,649.611,292.0092.7 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,854.28498.0087.1 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,889.55363.0090.7 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,739.83589.0084.3 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,974.33357.0091.0 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,809.341,042.0072.6 %5.0523.10399.0023.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,847.705,849.0914.6 %5.01,195.99653.2545.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,094.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ450.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,193.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ529.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,359.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,516.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,956.243,011.64-54.0 %0.0475.30579.22-21.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,622.482,247.9051.4 %5.01,138.911,003.0111.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,424.6311,580.00-80.2 %0.01,291.05194.9484.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,547.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5719.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ไม่ครบ9,703.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,869.937,136.5427.7 %5.03,614.56176.2595.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,714.47768.0071.7 %5.0473.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,477.193,297.305.2 %2.5777.61358.7753.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,344.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,291.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,300.061,385.0087.7 %5.0587.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,632.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ357.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ352.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,604.162,316.0093.3 %5.01,101.98462.6558.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 823,102.0023,473.2797.1 %5.07,492.80973.8887.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,551.612,021.0055.6 %5.0682.54289.7557.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ558.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี6,239.413,373.0645.9 %5.01,071.30624.7041.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2ไม่ครบ10,490.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ788.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 110,559.0413,068.87-23.8 %0.01,204.70551.0054.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,448.946,839.1045.1 %5.02,887.87579.2479.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,600.5517,110.3275.1 %5.0433.65254.2941.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ3,567.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ149.03ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,632.7418,584.00-143.5 %0.01,567.041,562.980.3 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ครบ3,176.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ910.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,386.75625.0073.8 %5.09,049.03331.2396.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,095,071 153,235 0.00 % 40,295 10,752 0.00 %