จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,665.68851.0068.1 %5.0416.32149.2264.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,228.041,760.0045.5 %5.0625.49161.0474.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,402.851,794.9047.3 %5.0644.5194.7385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,479.1015,925.9229.2 %5.02,679.21971.9463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,428.351,038.0076.6 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ18,330.821,292.0093.0 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,003.04498.0087.6 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,039.68363.0091.0 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,884.18589.0084.8 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,127.72357.0091.4 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,186.991,080.0082.5 %5.0241.1357.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,297.392,071.0051.8 %5.0712.48441.8538.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,956.371,042.0073.7 %5.0523.10399.0023.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,111.995,849.0917.8 %5.01,195.99653.2545.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,926.391,094.0062.6 %5.0625.42450.8427.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,328.521,193.0064.2 %5.0568.45529.726.8 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,304.732,316.7663.3 %5.01,801.841,900.19-5.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,031.743,011.64-48.2 %0.0475.30579.22-21.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,800.892,247.9053.2 %5.01,138.911,003.0111.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,240.791,612.0062.0 %5.0834.66356.9457.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,672.6011,580.00-73.5 %0.01,291.05252.8080.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,684.021,337.0063.7 %5.0719.91545.4224.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,804.709,703.6224.2 %5.04,157.55335.3591.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,250.877,136.5430.4 %5.03,614.56176.2595.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ807.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ104.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,918.63768.0073.7 %5.0511.40264.3648.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,611.403,297.308.7 %4.0777.61358.7753.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,964.7135,478.99-614.6 %0.01,348.061,749.08-29.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,798.302,238.0041.1 %5.0758.77508.0333.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,628.2517,508.00-129.5 %0.01,291.26113.5891.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,547.0512,841.0011.7 %5.01,783.08900.3549.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,736.201,385.0088.2 %5.0587.45282.6051.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,768.461,632.0065.8 %5.0720.56357.5450.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,198.791,595.0062.0 %5.0776.55588.7124.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,912.98352.4292.8 %5.01,233.93414.5466.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,152.703,597.00-14.1 %0.0568.4339.7893.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี35,933.282,316.0093.6 %5.01,101.66462.6558.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 854,870.8123,473.2797.3 %5.07,492.80973.8887.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,681.4817,572.28-275.4 %0.0310.440.9599.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,925.101,062.0063.7 %5.0454.34164.7163.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,584.172,449.0031.7 %5.0682.29396.9841.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,727.282,021.0057.2 %5.0682.54289.7557.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,368.533,750.0014.2 %5.0986.80542.9145.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,063.592,091.0048.5 %5.0724.01275.5761.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี6,480.233,373.0647.9 %5.01,071.30624.7041.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,119.741,964.3637.0 %5.0492.37240.5351.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,632.3713,068.8752.7 %5.01,204.70551.0054.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,193.3610,490.19-150.2 %0.01,851.43788.5957.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,929.426,839.1047.1 %5.02,887.87579.2479.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,957.023,567.15-20.6 %0.0308.52149.0351.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี71,248.2917,110.3276.0 %5.0433.65254.2941.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี82,437.60105,382.00-27.8 %0.01,500.881,380.958.0 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,469.2024,948.005.7 %2.5668.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี240,566.4532,424.0086.5 %5.02,878.03843.8870.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,927.3418,584.00-134.4 %0.01,567.041,562.980.3 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,725.423,176.2414.7 %5.0777.14910.20-17.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,478.87625.0074.8 %5.09,049.03331.2396.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,175.5122,703.82-60.2 %0.04,309.257,435.00-72.5 %0.0
รวม 1,636,920 475,427 70.96 % 75,196 33,879 54.95 %