จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 772,984.1830,540.0058.2 %5.0268.51355.55-32.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,619.651.00100.0 %5.0456.89154.0266.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,517.736,495.0073.5 %5.061.45108.75-77.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ90.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,130.192,467.0021.2 %5.0666.0757.5191.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,941.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5590.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,493.25957.0085.3 %5.0280.6590.0067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,842.08448.0088.3 %5.0286.9057.0680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อนไม่ครบ349.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,743.35558.0085.1 %5.0380.2654.3985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,876.06589.0084.8 %5.0253.2354.9178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,831.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5215.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,210.346,220.0013.7 %5.01,190.98472.0360.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,811.152,867.2224.8 %5.0932.29462.0650.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,608.69523.0080.0 %5.0363.66331.388.9 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,666.46813.0069.5 %5.0498.08309.7537.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ286.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,253.731,578.0051.5 %5.0723.12112.8684.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี664.482,130.00-220.6 %0.0590.001,247.70-111.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,917.613,478.0011.2 %5.0989.34126.6187.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีไม่ครบ2,634.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ404.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,610.42954.0073.6 %5.0856.23128.1485.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,475.901,377.0060.4 %5.0799.18974.37-21.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,108.461,335.0057.1 %5.0780.1663.5291.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,923.15596.0079.6 %5.0590.00199.1966.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,887.454,064.00-4.5 %0.0952.58166.7582.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ16,904.08107,873.19-538.1 %0.03,176.182,063.3035.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,538.466,529.00-43.9 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,610.639,037.32-96.0 %0.01,160.48325.6071.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,139.232,525.0039.0 %5.0628.04390.5437.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,852.052,449.0036.4 %5.0951.21264.8972.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีไม่ครบ1,508.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ672.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,342.962,428.0044.1 %5.01,141.47390.5665.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,150.382,561.0018.7 %5.0647.0547.1492.7 %5.0
สพ.จันทบุรี11,431.218,923.0021.9 %5.0420.71408.902.8 %1.0
รจจ.จันทบุรี 62,094.8175,921.00-22.3 %0.0915.19451.1450.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,766.969,403.6431.7 %5.0505.00480.424.9 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,280.761,740.0047.0 %5.0723.12341.9952.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,801.672,189.0062.3 %5.01,027.37637.5137.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,025.703,207.99-6.0 %0.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 128,630.8615,683.5945.2 %5.01,002.28469.3853.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ไม่ครบ11,498.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ805.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)9,270.856,177.1233.4 %5.01,958.34736.3262.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี7,077.115,120.2627.7 %5.01,808.90397.4578.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี72,033.4495,287.00-32.3 %0.01,426.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีไม่ครบ14,031.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ583.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอามไม่ครบ14,600.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ562.80ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,420.8922,520.0049.3 %5.01,708.491,744.60-2.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,227.542,196.0032.0 %5.0704.107.8598.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี131,277.0918,607.1885.8 %5.054,437.662,844.2594.8 %5.0
รวม 599,221 468,369 0.00 % 86,605 17,924 0.00 %