จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี16087.354003.2675.1 %5.02497.9199898.8804964.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี21035.2818591.059.2 %5.03981.16021030.158974.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี19356.35913340.731.1 %5.03676.8999578.4359784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี130657.89105246.4319.4 %5.015866.0696289.474660.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี34463.1096600.080.8 %5.01560.8999342.078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี26505.435766.078.2 %5.02824.5855.069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ90303.3597878.091.3 %5.01953.42684.065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม23768.352758.088.4 %5.02597.76369.0465185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง25134.2912671.089.4 %5.01111.08285.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ23373.62618.088.8 %5.0926.33997237.574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี23461.3911957.091.7 %5.02376.0601323.086.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี23620.30112046.049.0 %5.03590.33014238.3774-18.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี22515.4616007.573.3 %5.02872.43992527.012.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี40665.7329690.06127.0 %5.07137.80962169.191969.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี17704.076514.063.2 %5.03638.51982686.324526.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี32479.3595657.082.6 %5.08545.02054334.624549.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี32644.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09030.4102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี12028.3152580.051-337.1 %0.02851.79981796.820637.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี26969.5713134.951.3 %5.06738.294380.184135.0 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี23057.178471.063.3 %5.04893.83982491.724449.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี37845.0275006.0-98.2 %0.07746.30031421.82581.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี22173.2118489.061.7 %5.04492.731710.26661.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)75605.95360666.05119.8 %5.025858.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 639657.1647247.809-19.1 %0.013700.642198.495684.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี18833.2894621.075.5 %5.04114.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี17857.744471.075.0 %5.02840.15992248.286420.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี21015.43919601.6996.7 %3.04551.542539.435344.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี30688.969221583.5-622.0 %0.08088.39019816.4336-21.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ33711.301ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี22179.4812135.045.3 %5.04552.62012220.251551.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี45444.012ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08262.6699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี83519.70360987.00827.0 %5.010508.338773.2516.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี7911.83988817.0-11.4 %0.03524.70021750.498450.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี27617.9121513.95922.1 %5.04323.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี24761.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04665.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี94010.96916511.1782.4 %5.024689.332284.132690.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี19645.9120141.0-2.5 %0.03295.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี209092.8114453.093.1 %5.06611.87992171.767.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 5403261.0133165.9497.5 %5.048086.0513695.775692.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 27630.54176847.852-178.1 %0.01862.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี17115.235864.065.7 %5.02726.06011077.33860.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี20567.0911949.041.9 %5.04075.542217.091145.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี29044.424601.6815.3 %5.04095.231814.129555.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี25797.2423191.80110.1 %5.05920.775059.547914.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี33352.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02340.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี34724.50819343.6544.3 %5.06275.70023984.336.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี18406.3919707.599647.3 %5.02954.3401755.3164774.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 224728.36963413.402-156.4 %0.011103.985040.792554.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)76515.71943513.19943.1 %5.017269.0611645.801490.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1112624.0368690.39839.0 %5.07214.33982571.13764.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี420458.2588691.31378.9 %5.02540.57013587.9028-41.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี17470.0229046.699-66.3 %0.01921.882084.1003-8.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี460675.69532836.94-15.7 %0.08720.79989025.25-3.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี954962.13157457.9883.5 %5.018120.60212790.829.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี46962.0977543.047-65.1 %0.09419.900448625.168-416.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 21441.017429.018.7 %5.04663.32034449.82864.6 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี20726.6893136.084.9 %5.047829.2811079.94197.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี92341.688ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025855.525930.0-0.3 %0.0
รวม 9,093,952 2,278,204 74.95 % 5.0 399,740 209,086 47.69 % 5.0