จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี15839.03365.078.8 %5.04318.8599580.2409786.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 398553.97161741.0259.4 %5.01573.741576.7169-0.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี73168.28174481.461-1.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี67484.85232016.89852.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี22156.55120888.175.7 %2.54088.66021629.430560.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี19586.5297356.950262.4 %5.05668.98294.338594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี129967.8898961.14123.9 %5.016584.087374.992255.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02113.0601500.6499976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง25638.0910678.058.4 %5.02041.2001320.81584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา25820.1998197.068.3 %5.01877.7514.8715272.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน23595.844110.082.6 %5.01500.78528.92264.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย23367.8593226.086.2 %5.01825.14471.1144774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค23252.7893344.085.6 %5.02493.4199507.860579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ24145.653042.087.4 %5.04142.3398509.3614887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี22954.182145.090.7 %5.05394.1201479.5219791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์29167.301939.096.8 %5.02728.3801476.8999982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ23581.263095.086.9 %5.02485.1401505.6279979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย24168.922398.090.1 %5.01626.05501.3244969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ23047.7912182.090.5 %5.02146.5601516.3154975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา23749.7193906.083.6 %5.01945.62490.7985274.8 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี22594.5130113.0-33.3 %0.07637.541732.2377.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี39517.87139456.8520.2 %0.58341.15049616.2803-15.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี26914.37915141.043.7 %5.06111.5605163.38197.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี24086.64812109.049.7 %5.010513.232473.89576.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี19291.427828.059.4 %5.04852.3398870.5799682.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 131454966.91396310.54.0 %2.0579383.19279946.8151.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี17537.0397342.058.1 %5.05211.70025451.2046-4.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี31762.05122665.028.6 %5.011442.638648.058624.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี13174.0921112.32-60.3 %0.03770.15992720.647927.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี36804.89136272.7891.4 %0.59664.43953537.448563.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี24786.5226629.0-7.4 %0.04431.82033298.23825.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี35872.71993800.0-161.5 %0.08312.2197537.8585293.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี20995.93914723.029.9 %5.03326.39011077.480567.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี20479.6096752.067.0 %5.06163.3901346.303594.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี17974.4396319.064.8 %5.05174.56011575.36669.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี23369.2526388.5-12.9 %0.04143.7402984.1359976.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี30441.6517689.041.9 %5.09794.58013842.217360.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี30616.9134769.0-13.6 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี22202.63115454.030.4 %5.07399.461470.99980.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี28129.80145478.949-61.7 %0.07982.2202712.5274791.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี68278.98413794.079.8 %5.06599.87995644.74814.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี21787.9822590.699-3.7 %0.06638.37012823.397557.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี25796.78114555.043.6 %5.08273.27932383.492971.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี31006.0121936.62929.3 %5.08654.52089.268675.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี20593.427418.191-33.1 %0.02722.77585.8745178.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี66885.2555153.017.5 %5.03587.33013969.0959-10.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี922316.19297796.9467.7 %5.010301.363593.16765.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี16422.667656.053.4 %5.04318.8599912.9024778.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี27129.55922787.22116.0 %5.08551.25982947.082565.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี19001.78114198.4125.3 %5.05528.64011635.301570.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี43605.67232642.55125.1 %5.03839.16021991.332948.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี21939.6817846.018.7 %5.06637.89991630.722575.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)106187.437092.065.1 %5.038730.6021708.195.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี291191.041076.64185.9 %5.05753.08011744.72869.7 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"52618.57815387.070.8 %5.0271.080021210.7939-346.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1131602.14331794.84-152.1 %0.011569.183426.843570.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2182324.97114392.037.3 %5.064433.6293352.950494.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 378899.406ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015292.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4104263.1172618.79730.4 %5.08355.04046.25251.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี81858.61731079.0762.0 %5.02413.494785.0356-98.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี5297.850127324.77-415.8 %0.01988.6801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี340268.69289187.015.0 %5.09220.43955609.588439.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี442033.41170996.5961.3 %5.07030.79985795.601117.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี211546.66232138.97-9.7 %0.08046.967634.12015.1 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี175068.67158077.029.7 %4.57198.60013878.802546.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี488104.97108117.277.8 %5.06961.18023642.347.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน79988.90668065.39814.9 %5.05887.43992933.62350.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ111132.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15937.098ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 23069.37117765.023.0 %5.06934.484522.950234.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 192332.71950249.7545.6 %5.021070.668611.488359.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี18036.68912056.433.2 %5.05231.58012139.898459.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 7,071,324 4,648,219 34.27 % 5.0 1,052,972 442,035 58.02 % 5.0