สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี646,921.13378,937.0041.4 %5.07,702.801,913.0575.2 %5.0
รวม 646,921 378,937 41.42 % 7,703 1,913 75.16 %