กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า130,023.8490,000.0030.8 %5.07,924.794,170.0047.4 %5.0
รวม 130,024 90,000 30.78 % 7,925 4,170 47.38 %