กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 596,825.75410,092.0031.3 %5.010,254.166,494.0236.7 %5.0
รวม 596,826 410,092 31.29 % 10,254 6,494 36.67 %