กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง501,225.19470,010.006.2 %3.016,254.2314,504.8010.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,315.2114,434.005.8 %2.54,310.472,088.1051.6 %5.0
รวม 516,540 484,444 6.21 % 20,565 16,593 19.31 %