กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท276,970.13247,845.0010.5 %5.09,231.743,322.5264.0 %5.0
รวม 276,970 247,845 10.52 % 9,232 3,323 64.01 %