กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์493,430.13273,696.0044.5 %5.06,477.141,181.9081.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย275,174.97232,000.0015.7 %5.01,313.411,918.70-46.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา10,147.592,700.0073.4 %5.043.6861.75-41.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย282,052.88260,000.007.8 %3.51,642.20932.4043.2 %5.0
สำนักข่าว18,088.5652,000.00-187.5 %0.05,575.521,168.8979.0 %5.0
รวม 1,078,894 820,396 23.96 % 15,052 5,264 65.03 %