กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ210,129.06184,863.8612.0 %5.07,305.712,634.7663.9 %5.0
รวม 210,129 184,864 12.02 % 7,306 2,635 63.94 %