กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 281,976.31174,909.0038.0 %5.011,864.396,941.1941.5 %5.0
รวม 281,976 174,909 37.97 % 11,864 6,941 41.50 %