กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 138,097.64122,589.0011.2 %5.05,954.991,896.7968.1 %5.0
รวม 138,098 122,589 11.23 % 5,955 1,897 68.15 %