กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 400,937.09281,833.0029.7 %5.05,592.301,125.4779.9 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,177.28557.0052.7 %5.044.7468.72-53.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,647.67753.0054.3 %5.082.931.0098.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,654.62316.0080.9 %5.093.9137.0460.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,410.53798.0066.9 %5.061.6169.59-12.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,859.0141.7097.8 %5.062.1272.40-16.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,689.57309.0081.7 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,719.701,454.0015.5 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,609.191.00100.0 %5.031.5924.3023.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,689.57844.0050.0 %5.032.741.0096.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,737.122,935.00-7.2 %0.052.8884.95-60.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,859.75335.0088.3 %5.063.72102.76-61.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,613.10442.0072.6 %5.050.09107.15-113.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,901.46822.0056.8 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,642.96558.0066.0 %5.034.6352.15-50.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,688.29259.8684.6 %5.038.4569.46-80.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,773.65278.0084.3 %5.051.5434.2033.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,642.05329.0080.0 %5.043.2748.80-12.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,596.911,013.0036.6 %5.053.7960.20-11.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,517.351.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,680.073,794.50-41.6 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,492.111,009.0032.4 %5.048.7469.26-42.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,625.12575.0064.6 %5.055.7669.67-25.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,627.35685.0057.9 %5.069.2853.0623.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,707.47252.0085.2 %5.053.7250.705.6 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,614.20514.0068.2 %5.053.8794.30-75.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,522.541.0099.9 %5.058.6468.52-16.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,648.42217.0086.8 %5.046.1463.49-37.6 %0.0
รวม 450,284 300,927 33.17 % 7,042 2,510 64.36 %