สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ150,255.1380,000.0046.8 %5.07,355.74537.0092.7 %5.0
รวม 150,255 80,000 46.76 % 7,356 537 92.70 %