สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน109,985.5745,901.4758.3 %5.05,223.35235.9495.5 %5.0
รวม 109,986 45,901 58.27 % 5,223 236 95.48 %