กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน104,935.2529,069.0072.3 %5.05,545.401,215.7578.1 %5.0
รวม 104,935 29,069 72.30 % 5,545 1,216 78.08 %