สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน106,867.9755,000.0048.5 %5.05,204.59582.0088.8 %5.0
รวม 106,868 55,000 48.53 % 5,205 582 88.82 %