สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์189,026.08102,647.1145.7 %5.05,511.001,168.6578.8 %5.0
รวม 189,026 102,647 45.70 % 5,511 1,169 78.79 %