กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ224,517.13157,110.1630.0 %5.09,050.391,698.7581.2 %5.0
รวม 224,517 157,110 30.02 % 9,050 1,699 81.23 %