กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน173,877.48148,717.6914.5 %5.06,861.723,583.9047.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,298.825,976.0047.1 %5.01,720.45222.3087.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,340.245,246.0043.8 %5.0814.94384.1852.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,858.082,611.828.6 %4.0987.34291.6570.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,409.863,315.0048.3 %5.01,524.47586.4461.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,728.59457.0083.3 %5.0681.63196.0171.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,910.28824.7071.7 %5.0497.1683.7683.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,471.30672.0072.8 %5.0456.8233.2592.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,548.64567.0077.8 %5.0362.46785.12-116.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,922.821,278.0056.3 %5.0603.6061.4489.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,754.23990.0064.1 %5.0366.46145.3560.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี9,931.13668.0093.3 %5.0691.14114.4783.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,350.71485.0079.4 %5.01,112.581,108.770.3 %0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,444.73593.0075.7 %5.0729.81315.4056.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,850.30717.0074.8 %5.0699.56134.9180.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,388.29260.0089.1 %5.0591.63163.6472.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,685.86518.0080.7 %5.0707.0592.3186.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,590.11573.3077.9 %5.0751.67169.1677.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,448.26440.0082.0 %5.0719.44214.5570.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,559.86356.0086.1 %5.0692.3266.0890.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,783.094,424.64-59.0 %0.0861.98158.5581.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,514.87334.0090.5 %5.01,008.07180.3082.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,470.66813.0067.1 %5.0587.11316.0046.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,626.47357.3086.4 %5.0506.47141.8972.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,803.86904.0067.8 %5.0685.78247.6263.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,889.46999.0065.4 %5.0570.19108.3081.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,956.001,254.3057.6 %5.0561.397.2098.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,470.18586.7083.1 %5.0618.2226.0495.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,444.17276.0088.7 %5.0825.0398.6388.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,856.981,560.9577.2 %5.0416.90356.7214.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,971.711,044.3064.9 %5.0434.8898.8077.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,084.27923.0070.1 %5.0596.4542.7592.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,443.81312.2487.2 %5.0757.88151.7080.0 %5.0
รวม 291,685 189,055 35.19 % 30,003 10,687 64.38 %