กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 149,562.2294,915.5136.5 %5.05,607.931,153.8879.4 %5.0
รวม 149,562 94,916 36.54 % 5,608 1,154 79.42 %