กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ214,255.09194,720.239.1 %4.56,183.241,106.3182.1 %5.0
รวม 214,255 194,720 9.12 % 6,183 1,106 82.11 %