สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย305,605.69201,641.0034.0 %5.012,420.943,117.5074.9 %5.0
รวม 305,606 201,641 34.02 % 12,421 3,117 74.90 %