กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 545,275.81439,361.0019.4 %5.012,333.397,411.5039.9 %5.0
รวม 545,276 439,361 19.42 % 12,333 7,412 39.91 %