กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 226,888.84142,043.4437.4 %5.07,011.804,086.0841.7 %5.0
รวม 226,889 142,043 37.40 % 7,012 4,086 41.73 %