กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย196,746.67132,000.0032.9 %5.06,620.973,345.5949.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,404.817,117.2037.6 %5.02,015.942,504.63-24.2 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,938.049,202.007.4 %3.51,817.803,535.60-94.5 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท13,973.8115,273.00-9.3 %0.01,736.71965.2044.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,695.018,448.0027.8 %5.01,094.33146.3086.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,123.927,793.6140.6 %5.01,455.43340.1076.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,079.579,579.2620.7 %5.01,658.25520.5068.6 %5.0
รวม 268,962 189,413 29.58 % 16,399 11,358 30.74 %