กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง446,901.25350,680.0021.5 %5.011,182.7812,543.86-12.2 %0.0
รวม 446,901 350,680 21.53 % 11,183 12,544 -12.17 %