กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม88,156.1530,933.0064.9 %5.05,173.32427.8891.7 %5.0
รวม 88,156 30,933 64.91 % 5,173 428 91.73 %