กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 975,360.7517,000.0098.3 %5.06,692.88786.8388.2 %5.0
รวม 975,361 17,000 98.26 % 6,693 787 88.24 %